ตุลาคม 2566 | พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี วันที่ 15 ตุลาคม 66 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2566 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี เพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานในการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นเรื่อง อริยสัจ ๔ และ ปฏิจจสมุปบาท

2023-10-03T15:48:42+07:00ตุลาคม 3, 2023|ปฏิทินธรรม|

ตุลาคม 2565 | พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี วันที่ 15 ตุลาคม 65 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

2022-09-20T14:37:33+07:00กันยายน 16, 2022|ปฏิทินธรรม|

กรกฎาคม 2565 | ทำบุญเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา วันที่ 16 กรกฎาคม 65 ที่ วัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมันนี

ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมนี วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

2022-07-01T15:58:21+07:00มิถุนายน 28, 2022|ปฏิทินธรรม|

กรกฎาคม 2565 | คอร์สอยู่กับรู้

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในหลักสูตร "คอร์สอยู่กับรู้" (หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน) พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครจำนวน 50 ท่าน

2022-07-01T15:56:14+07:00มิถุนายน 28, 2022|ปฏิทินธรรม|

กรกฎาคม 2565 | โครงการยุวทูตสันติภาพ

ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยสู่สันติภาพโลก ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพฯ ชิงรางวัลศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปะ วัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมันนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรป พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท นำเสนอผลงานผ่านการแข่งขันในหัวข้อ Youth Ambassador for Peace of Mankind “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ยอมรับความแตกต่างพบสันติสุขจากภายในสู่สันติสุขอันยั่งยืน

2022-07-01T15:54:24+07:00มิถุนายน 28, 2022|ปฏิทินธรรม|

กรกฎาคม 2565 | โครงการสันติภาพ Think ต่างอย่างสร้างสัน (ติ)

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการคัดเลือกยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ Youth Ambassador for Peace of Mankind “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ยอมรับความแตกต่างพบสันติสุขจากภายในสู่สันติสุขอันยั่งยืน โดย ก็อต จิรายุ (นักแสดง)

2022-07-01T15:50:49+07:00มิถุนายน 28, 2022|ปฏิทินธรรม|

ตุลาคม 2564 | งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

2021-05-06T05:52:21+07:00พฤษภาคม 4, 2021|ปฏิทินธรรม|

ตุลาคม 2564 | งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

2021-05-06T05:52:34+07:00พฤษภาคม 4, 2021|ปฏิทินธรรม|
Go to Top