About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 20 blog entries.

ตุลาคม 2566 | พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี วันที่ 15 ตุลาคม 66 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2566 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี เพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานในการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นเรื่อง อริยสัจ ๔ และ ปฏิจจสมุปบาท

2023-10-03T15:48:42+07:00ตุลาคม 3, 2023|ปฏิทินธรรม|

ตุลาคม 2564 | งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

2021-05-06T05:52:21+07:00พฤษภาคม 4, 2021|ปฏิทินธรรม|

ตุลาคม 2564 | งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

2021-05-06T05:52:34+07:00พฤษภาคม 4, 2021|ปฏิทินธรรม|

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเป็น การเผยแผ่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนทุกชนชาติได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้

2021-05-05T19:24:19+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

NIRVANA TEMPLE OPEN HOUSE 2019

งานเปิดบ้านของวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ วัฒนธรรมไทย และรู้จักประเทศไทยมากขึ้น ผ่านกิจกรรมมากมายที่ผู้ร่วมงานได้ซึมซับ และเรียนรู้ความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็น การลิ้มรสอาหารไทย การชมศิลปะการ แสดงของไทย ทั้งการรำไทย การรำวง และการเล่นเครื่องดนตรีไทย

2021-05-05T19:32:59+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

ถวายรายงานโครงการสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี และในฐานะ ประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศ เยอรมนี ได้เข้าถวายรายงานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

2021-04-29T21:04:28+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

สืบทอดประเพณีไทยในวันสงกรานต์ปี 2562 ที่ประเทศเยอรมนี

แม้จะอยู่ต่างแดน แต่ประชาชนชาวพุทธในประเทศเยอรมนี ก็มีโอกาสทำบุญร่วมกันตามประเพณีไทยในวันสงกรานต์ ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส และคณะ รวมทั้งเลี้ยงอาหารเพลพระภิกษุที่ประจำอยู่ ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

2021-05-05T19:35:47+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการสำคัญ

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส แห่งวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี และในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติ เพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนี ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ณ พระตำหนัก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

2021-05-05T19:43:21+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

พิธีเปิดวัดเพื่อพระนิพพาน พร้อมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

หลังจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศไทย และประเทศเยอรมนี ได้รวบรวมปัจจัยเพื่อซื้อปราสาทดิลลิกซ์ (Schloss Dillich) ในเมือง Borken-Dillich พระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส จึงจัดตั้งวัดเพื่อพระนิพพานได้เป็นผลสำเร็จ และดำเนินการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

2021-05-05T19:52:38+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยในประเทศเยอรมนี ได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมกันลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคล

2021-04-29T20:28:15+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|
Go to Top