Loading...
หน้าแรก2022-06-30T14:26:25+07:00

ปฏิทินธรรม

ตุลาคม 2566 | พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี วันที่ 15 ตุลาคม 66 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2566 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี เพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานในการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นเรื่อง อริยสัจ ๔ และ ปฏิจจสมุปบาท

ตุลาคม 2565 | พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี วันที่ 15 ตุลาคม 65 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ข่าวสาร

งานนิทรรศการ พุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลก ศิลปะจากปลายพู่กัน

งานนิทรรศการ #พุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลก #ศิลปะจากปลายพู่กัน ของท่านพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส (วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Borken-Dillich ประเทศเยอรมนี) จัดขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2565 อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ "ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก"

Go to Top