About Oneness Marketing

This author has not yet filled in any details.
So far Oneness Marketing has created 18 blog entries.

ประชุมสันติภาพโลก World Peace Award 2022 ณ ประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ท่านพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส เข้ารับรางวัลในงานประชุมสันติภาพโลก World Peace Award 2022 ณ เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

2022-10-03T15:32:47+07:00กันยายน 16, 2022|ข่าวสาร|

ตุลาคม 2565 | พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี วันที่ 15 ตุลาคม 65 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

2022-09-20T14:37:33+07:00กันยายน 16, 2022|ปฏิทินธรรม|

งานนิทรรศการ พุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลก ศิลปะจากปลายพู่กัน

งานนิทรรศการ #พุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลก #ศิลปะจากปลายพู่กัน ของท่านพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส (วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Borken-Dillich ประเทศเยอรมนี) จัดขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2565 อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ "ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก"

2022-07-04T09:49:29+07:00มิถุนายน 29, 2022|ข่าวสาร|

“นิพพานไม่ใช่ศาสนา” ณ ศูนย์ฝีกอบรม SCB หาดตะวันรอน

"นิพพานไม่ใช่ศาสนา" โดยพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2022 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพานิช หาดตะวันรอน

2022-07-04T11:17:22+07:00มิถุนายน 29, 2022|ข่าวสาร|

Mindfulness to CEO

ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตร "mindfulness for CEO" หรือ "ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์" โดย พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ 4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นประธานโครงการประธานโครงการ

2022-07-04T09:49:35+07:00มิถุนายน 29, 2022|ข่าวสาร|

กรกฎาคม 2565 | ทำบุญเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา วันที่ 16 กรกฎาคม 65 ที่ วัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมันนี

ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมนี วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

2022-07-01T15:58:21+07:00มิถุนายน 28, 2022|ปฏิทินธรรม|

กรกฎาคม 2565 | คอร์สอยู่กับรู้

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในหลักสูตร "คอร์สอยู่กับรู้" (หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน) พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครจำนวน 50 ท่าน

2022-07-01T15:56:14+07:00มิถุนายน 28, 2022|ปฏิทินธรรม|

กรกฎาคม 2565 | โครงการยุวทูตสันติภาพ

ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยสู่สันติภาพโลก ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพฯ ชิงรางวัลศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปะ วัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมันนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรป พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท นำเสนอผลงานผ่านการแข่งขันในหัวข้อ Youth Ambassador for Peace of Mankind “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ยอมรับความแตกต่างพบสันติสุขจากภายในสู่สันติสุขอันยั่งยืน

2022-07-01T15:54:24+07:00มิถุนายน 28, 2022|ปฏิทินธรรม|

กรกฎาคม 2565 | โครงการสันติภาพ Think ต่างอย่างสร้างสัน (ติ)

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการคัดเลือกยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ Youth Ambassador for Peace of Mankind “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ยอมรับความแตกต่างพบสันติสุขจากภายในสู่สันติสุขอันยั่งยืน โดย ก็อต จิรายุ (นักแสดง)

2022-07-01T15:50:49+07:00มิถุนายน 28, 2022|ปฏิทินธรรม|
Go to Top