ประชุมสันติภาพโลก World Peace Award 2022 ณ ประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ท่านพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส เข้ารับรางวัลในงานประชุมสันติภาพโลก World Peace Award 2022 ณ เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

2022-10-03T15:32:47+07:00กันยายน 16, 2022|ข่าวสาร|

งานนิทรรศการ พุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลก ศิลปะจากปลายพู่กัน

งานนิทรรศการ #พุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลก #ศิลปะจากปลายพู่กัน ของท่านพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส (วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Borken-Dillich ประเทศเยอรมนี) จัดขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2565 อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ "ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก"

2022-07-04T09:49:29+07:00มิถุนายน 29, 2022|ข่าวสาร|

“นิพพานไม่ใช่ศาสนา” ณ ศูนย์ฝีกอบรม SCB หาดตะวันรอน

"นิพพานไม่ใช่ศาสนา" โดยพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2022 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพานิช หาดตะวันรอน

2022-07-04T11:17:22+07:00มิถุนายน 29, 2022|ข่าวสาร|

Mindfulness to CEO

ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตร "mindfulness for CEO" หรือ "ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์" โดย พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ 4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นประธานโครงการประธานโครงการ

2022-07-04T09:49:35+07:00มิถุนายน 29, 2022|ข่าวสาร|

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเป็น การเผยแผ่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนทุกชนชาติได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้

2021-05-05T19:24:19+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

NIRVANA TEMPLE OPEN HOUSE 2019

งานเปิดบ้านของวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ วัฒนธรรมไทย และรู้จักประเทศไทยมากขึ้น ผ่านกิจกรรมมากมายที่ผู้ร่วมงานได้ซึมซับ และเรียนรู้ความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็น การลิ้มรสอาหารไทย การชมศิลปะการ แสดงของไทย ทั้งการรำไทย การรำวง และการเล่นเครื่องดนตรีไทย

2021-05-05T19:32:59+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

ถวายรายงานโครงการสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี และในฐานะ ประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศ เยอรมนี ได้เข้าถวายรายงานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

2021-04-29T21:04:28+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

สืบทอดประเพณีไทยในวันสงกรานต์ปี 2562 ที่ประเทศเยอรมนี

แม้จะอยู่ต่างแดน แต่ประชาชนชาวพุทธในประเทศเยอรมนี ก็มีโอกาสทำบุญร่วมกันตามประเพณีไทยในวันสงกรานต์ ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส และคณะ รวมทั้งเลี้ยงอาหารเพลพระภิกษุที่ประจำอยู่ ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

2021-05-05T19:35:47+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการสำคัญ

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส แห่งวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี และในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติ เพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนี ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ณ พระตำหนัก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

2021-05-05T19:43:21+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|

พิธีเปิดวัดเพื่อพระนิพพาน พร้อมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

หลังจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศไทย และประเทศเยอรมนี ได้รวบรวมปัจจัยเพื่อซื้อปราสาทดิลลิกซ์ (Schloss Dillich) ในเมือง Borken-Dillich พระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส จึงจัดตั้งวัดเพื่อพระนิพพานได้เป็นผลสำเร็จ และดำเนินการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

2021-05-05T19:52:38+07:00เมษายน 29, 2021|ข่าวสาร|
Go to Top