แม้จะอยู่ต่างแดน แต่ประชาชนชาวพุทธในประเทศเยอรมนี ก็มีโอกาสทำบุญร่วมกันตามประเพณีไทยในวันสงกรานต์ ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส และคณะ รวมทั้งเลี้ยงอาหารเพลพระภิกษุที่ประจำอยู่ ณ วัดเพื่อพระนิพพาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยในบรรยากาศที่แสนอบอุ่น และจิตแจ่มใสเช่นเดียวกับอากาศของเช้าวันนั้น