หลังจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศไทย และประเทศเยอรมนี ได้รวบรวมปัจจัยเพื่อซื้อปราสาทดิลลิกซ์ (Schloss Dillich) ในเมือง Borken-Dillich พระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส จึงจัดตั้งวัดเพื่อพระนิพพานได้เป็นผลสำเร็จ และดำเนินการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมี นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้มาร่วมพิธี เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานและผ้าไตร เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำพิธีเปิดวัดเพื่อพระนิพพาน ให้เป็นศูนย์กลางการ เผยแผ่คำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้พบหนทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง