ปฏิทินธรรม2022-06-30T14:20:01+07:00

ปฏิทินธรรม

ตุลาคม 2566 | พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี วันที่ 15 ตุลาคม 66 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคมพ.ศ. 2566 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี เพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานในการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นเรื่อง อริยสัจ ๔ และ ปฏิจจสมุปบาท

ตุลาคม 2565 | พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี วันที่ 15 ตุลาคม 65 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ประเทศเยอรมนี

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

กรกฎาคม 2565 | ทำบุญเข้าพรรษาและวันอาสาฬบูชา วันที่ 16 กรกฎาคม 65 ที่ วัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมันนี

ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเพื่อพระนิพพาน เยอรมนี วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

กรกฎาคม 2565 | คอร์สอยู่กับรู้

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในหลักสูตร "คอร์สอยู่กับรู้" (หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน) พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครจำนวน 50 ท่าน

กรกฎาคม 2565 | โครงการยุวทูตสันติภาพ

ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยสู่สันติภาพโลก ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพฯ ชิงรางวัลศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปะ วัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมันนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรป พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท นำเสนอผลงานผ่านการแข่งขันในหัวข้อ Youth Ambassador for Peace of Mankind “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ยอมรับความแตกต่างพบสันติสุขจากภายในสู่สันติสุขอันยั่งยืน

กรกฎาคม 2565 | โครงการสันติภาพ Think ต่างอย่างสร้างสัน (ติ)

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการคัดเลือกยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ Youth Ambassador for Peace of Mankind “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ยอมรับความแตกต่างพบสันติสุขจากภายในสู่สันติสุขอันยั่งยืน โดย ก็อต จิรายุ (นักแสดง)

ตุลาคม 2564 | งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

ตุลาคม 2564 | งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำนุบำรุงสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมสำหรับ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

Go to Top