ตั้งใจแน่วแน่ว่า “แม้นชีวิตจักสิ้นโดยยังไม่ถึงเป้าหมายก็ให้มันสิ้นไปไม่ถือว่า ล้มเหลว การเดินทางได้ตั้งต้นขึ้นแล้ว”

 

จึงได้เริ่มเดินทางแสวงหาเพื่อความรู้แจ้งในธรรมะผ่านครูบาอาจารย์ทางธรรมปฏิบัติหลายรูปทั้งหลวงพ่อพุทธทาส ที่สวนโมกข์ หลวงพ่อสังวาลย์​ เขมโก ที่จัดหวัดชัยนาท หลวงปู่บุดดา ถาวโร ที่จังหวัดสุพรรณ และหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีวัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย

 

ธรรมะและศิลปะได้ถักทอเข้าอยู่ในจิตวิญญาณของหลวงพ่ออำนาจ อย่างแยกไม่ออกมาตั้งแต่เด็ก โดยในช่วงสมัยวัยรุ่นท่านยังได้ออกเดินทาง แสวงหาความรู้แจ้งแห่งธรรมจนได้พบกับครูบาอาจารย์สายธรรมปฏิบัติหลายรูป หนึ่งในนั้นคือ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี แห่งวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคาย ผู้แนะคำสอน 4 ข้อ “รักษาศีลข้อเดียว คือรักษาใจ ให้ปกติ ไม่ส่งจิตออกนอก อยู่กับรู้เสมอๆ และหาใจให้เจอ” เป็นหลักธรรมที่หลวงพ่ออำนาจยึดถือปฏิบัติตลอดมา