แม้วิถีปุถุชนจะถึงพร้อมด้วยลาภยศ เงินทอง ชื่อเสียง ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพ แต่หลวงพ่ออำนาจกลับรู้สึกว่าการครองชีวิตในเพศฆราวาสนั้นไม่อาจก้าวหน้าในการพัฒนาจิตและสร้างเสริมบุญบารมีต่อไปได้ในปี พ.ศ. 2547 หลวงพ่ออำนาจจึงตั้งมั่นจิตอุทิศชีวิตที่เหลือไว้ใต้ร่มเงาแห่งกาสาวพัสตร์ เพื่อมุ่งแสวงหาหนทางที่ดีกว่าในทางธรรม จึงแจ้งความจำนงลาออกจากการเป็นอาจารย์พิเศษ และทูลลาบวชต่อสมเด็กจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต จากนั้นอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยพระครูมหาประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางสู่ผาซ่อนแก้ว