งานนิทรรศการ #พุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลก #ศิลปะจากปลายพู่กัน ของท่านพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส (วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Borken-Dillich ประเทศเยอรมนี) จัดขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2565 อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ “ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก”

ชมนิทรรศการย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/rKeImcfpR-4