เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยในประเทศเยอรมนี ได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมกันลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคล