“นิพพานไม่ใช่ศาสนา” โดยพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2022 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพานิช หาดตะวันรอน

เชิญร่วมฟังธรรมร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมย้อนหลังที่ https://bit.ly/39V3wdd