เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี และในฐานะ ประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศ เยอรมนี ได้เข้าถวายรายงานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการฯ ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน และภายใน วันเดียวกันนั้นยังได้เข้าพบ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เพื่อเข้ารายงาน พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการฯ นี้อีกด้วย