ข่าวสาร2021-05-05T20:24:04+07:00

ข่าวสาร

งานนิทรรศการ พุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลก ศิลปะจากปลายพู่กัน

งานนิทรรศการ #พุทธศิลป์เพื่อสันติภาพโลก #ศิลปะจากปลายพู่กัน ของท่านพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส (วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Borken-Dillich ประเทศเยอรมนี) จัดขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2565 อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ "ช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก"

Mindfulness to CEO

ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตร "mindfulness for CEO" หรือ "ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์" โดย พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ 4) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นประธานโครงการประธานโครงการ

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเป็น การเผยแผ่หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนทุกชนชาติได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้

NIRVANA TEMPLE OPEN HOUSE 2019

งานเปิดบ้านของวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ วัฒนธรรมไทย และรู้จักประเทศไทยมากขึ้น ผ่านกิจกรรมมากมายที่ผู้ร่วมงานได้ซึมซับ และเรียนรู้ความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็น การลิ้มรสอาหารไทย การชมศิลปะการ แสดงของไทย ทั้งการรำไทย การรำวง และการเล่นเครื่องดนตรีไทย

ถวายรายงานโครงการสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี และในฐานะ ประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศ เยอรมนี ได้เข้าถวายรายงานสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงาน กำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

สืบทอดประเพณีไทยในวันสงกรานต์ปี 2562 ที่ประเทศเยอรมนี

แม้จะอยู่ต่างแดน แต่ประชาชนชาวพุทธในประเทศเยอรมนี ก็มีโอกาสทำบุญร่วมกันตามประเพณีไทยในวันสงกรานต์ ณ วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส และคณะ รวมทั้งเลี้ยงอาหารเพลพระภิกษุที่ประจำอยู่ ณ วัดเพื่อพระนิพพาน

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการสำคัญ

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส แห่งวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี และในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติ เพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนี ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ณ พระตำหนัก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พิธีเปิดวัดเพื่อพระนิพพาน พร้อมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

หลังจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศไทย และประเทศเยอรมนี ได้รวบรวมปัจจัยเพื่อซื้อปราสาทดิลลิกซ์ (Schloss Dillich) ในเมือง Borken-Dillich พระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส จึงจัดตั้งวัดเพื่อพระนิพพานได้เป็นผลสำเร็จ และดำเนินการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยในประเทศเยอรมนี ได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมกันลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคล

Go to Top