ฝึกปฏิบัติการดูลมหายใจของตัวเอง โดยไม่ได้รับการชี้นำหรือฝึกสอน จนกลายเป็นนิสัยติดตัว