ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน “วิทยาศาสตร์เรื่องการทำสมาธิและสันติภาพ” แก่ Professor Etzel Cardena คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน เพื่อต่อยอดการวิจัยเรื่อง Neuroimaging และ State of mind พร้อมกับสร้างหลักสูตรสันติภาพที่เป็นสากลเพื่อส่งต่อให้มนุษยชาติรุ่นถัดไป