พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ออกแบบเจดีย์รูปทรงมรรคญาณ พุทธมณฑล จังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์สันติภาพโลก จังหวัดเพชรบูรณ์