เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการสำคัญ

พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส แห่งวัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมันนี และในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติ เพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมันนี ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) ณ พระตำหนัก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562