ดำรงดำแหน่งประธานที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนีภายใต้การดำเนินงานของสมาคมวัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน