จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ 50 ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย และเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา