ใช้เวลาถึง 1 ปี ในการสร้างปริศนาธรรมรูปแบบประติมากรรมนูนสูง ขนาด 11 เมตร และขนาด 7 เมตร บนหน้าบันศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) จังหวัดชัยนาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยไม่รับค่าแรง