หลวงพ่ออำนาจได้ตอบกับลูกศิษย์ลูกหาถึงเหตุที่หันเหจากชีวิตศิลปินที่ประสบความสำเร็จ ดำเนินสู่เส้นทางเพศสมณะอันสงบเพื่อการหลุดพ้นจวบจนถึงทุกวันนี้