ปราสาทแห่งธรรม
นำทางสู่พระนิพพาน

วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Borken-Dillich ประเทศเยอรมนี

ปราสาทดิลลิกซ์อายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งตระหง่านท่ามกลาง ป่าเขาร่มรื่น ที่ขนาบด้วยทะเลสาบธรรมชาติ ณ เมือง Borken-Dillich ประเทศเยอรมนี ในบรรยากาศสงบวิเวกที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติ ภาวนา ทั้งสำหรับพระภิกษุ และอุบาสกอุบาสิกาอย่างยิ่ง คือที่ตั้งของ “วัดเพื่อพระนิพพาน” หนึ่งสถานที่สำคัญในการ เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำทางผู้ปฏิบัติภาวนา ทุกชาติทุกภาษาได้เข้าถึงหนทางสู่การพ้นทุกข์แท้จริงได้

ปราสาทแห่งธรรม นำทางสู่พระนิพพาน

วัดเพื่อพระนิพพาน เมือง Borken-Dillich ประเทศเยอรมนี

ปราสาทดิลลิกซ์อายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งตระหง่านท่ามกลาง ป่าเขาร่มรื่น ที่ขนาบด้วยทะเลสาบธรรมชาติ ณ เมือง Borken-Dillich ประเทศเยอรมนี ในบรรยากาศสงบวิเวกที่เกื้อหนุนต่อการปฏิบัติ ภาวนา ทั้งสำหรับพระภิกษุ และอุบาสกอุบาสิกาอย่างยิ่ง คือที่ตั้งของ “วัดเพื่อพระนิพพาน” หนึ่งสถานที่สำคัญในการ เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำทางผู้ปฏิบัติภาวนา ทุกชาติทุกภาษาได้เข้าถึงหนทางสู่การพ้นทุกข์แท้จริงได้

จุดเริ่มต้นการก่อตั้งวัดเพื่อพระนิพพาน มาจากดำริของพระครูใบฏีกา อำนาจ โอภาโส ที่ต้องการสถานที่วิเวกสัปปายะ เพื่อจัดตั้งพุทธธรรมสถาน ให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีความมุ่งมั่นสู่การบรรลุนิพพาน ได้มีโอกาสบวชและปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากเดิมทีพระครูใบฏีกาอำนาจ เริ่มต้นก่อตั้ง “พุทธธรรมบ่มวิมุตติ” ขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ภายในพื้นที่อาคารขนาด 9 ห้อง เขต Bad Zwesten ประเทศเยอรมนี ก่อนต่อมาจะจดทะเบียนเป็น “มูลนิธิพุทธรรมบ่มวิมุตติ” อย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเปิดได้เพียงปีแรกก็มีผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรม และประสงค์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ หรือบวชเป็นแม่ชีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สถานธรรมแห่งเดิมที่เป็นห้องแสดงธรรมขนาดเล็ก และมีจำนวนห้องพักจำกัด ไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวน ผู้มุ่งแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่เพิ่มขึ้นได้

กระทั่งวันหนึ่ง พระครูใบฏีกา อำนาจ โอภาโส ได้พบกับปราสาทดิลลิกซ์หลังเก่าแก่สูง 6 ชั้นตั้งอยู่บนเนื้อที่ 17 ไร่ ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติสมบูรณ์และ เงียบสงบ ภายในประกอบด้วยห้อง 35 ห้องที่สามารถรองรับผู้เข้าปฏิบัติได้มากขึ้น และห้องโถงใหญ่ที่เหมาะแก่การดัดแปลงเป็นห้องแสดงธรรม จึงเห็นควรว่าสถานที่ แห่งนี้เหมาะสำหรับตั้งสถานพุทธธรรมแห่งใหม่เพื่อการปฏิบัติภาวนาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นที่มาของการก่อตั้ง “วัดเพื่อพระนิพพาน” ณ ปราสาทดิลลิกซ์ ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการเผยแผ่สัจธรรมแห่งพระพุทธศาสนา และนำทาง ผู้ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานดั่งนาม “วัดเพื่อพระนิพพาน” จนถึงปัจจุบัน