ช่องทางการติดต่อ

วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี

English
Nirvana Temple (Dillich Castle),
Erfurter Str. 7, 34582, Borken, Germany

German
Buddhistischer Tempel fur Nirwana (Schloss Dillich),
Erfurter Str.7, 34582, Borken, Deutschland

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
เลขที่ ๙ หมู่ ๗ บ้านท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
เบอร์โทรติดต่อ. 095-696-9259
Line: @opaso.org  bit.ly/3o7iFvy
Facebook: https://www.facebook.com/paticcasamuppadafoundation/
Google map : https://goo.gl/maps/3pZ49yDAjPsYejg59

วัดเพื่อพระนิพพาน ปราสาทดิลลิกซ์ ประเทศเยอรมนี

English
Nirvana Temple (Dillich Castle),
Erfurter Str. 7, 34582, Borken, Germany

German
Buddhistischer Tempel fur Nirwana (Schloss Dillich),
Erfurter Str.7, 34582, Borken, Deutschland

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
เลขที่ ๙ หมู่ ๗ บ้านท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
เบอร์โทรติดต่อ. 095-696-9259
Line: @opaso.org  bit.ly/3o7iFvy
Facebook: https://www.facebook.com/paticcasamuppadafoundation/
Google map : https://goo.gl/maps/3pZ49yDAjPsYejg59

แผนที่

ช่องทางการติดต่อ