ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการคัดเลือกยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ Youth Ambassador for Peace of Mankind “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ยอมรับความแตกต่างพบสันติสุขจากภายในสู่สันติสุขอันยั่งยืน โดย ก็อต จิรายุ (นักแสดง)