ขอเชิญสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในหลักสูตร “คอร์สอยู่กับรู้” (หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน) พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครจำนวน 50 ท่าน

หลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิและปัญญา เพื่อให้สามารถนำหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยรูปแบบการปฏิบัติ เช่น การเดินจงกรม นั่งสมาธิและกิกรรมส่งเสริมการภาวนาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาสาสมัคร

ขั้นตอนการสมัครและการยืนยันเข้าคอร์ส
1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร : https://forms.gle/9WfjhGRBD8YgExwD7
2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ (หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) : https://docs.google.com/…/1Fr1aR_p…/edit…
3. ยืนยันการเข้าคอร์สในระบบ ( Link เดียวกันกับรับสมัคร) : https://forms.gle/9WfjhGRBD8YgExwD7

วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

รูปแบบของหลักสูตร คือ ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย มีพระภิกษุ และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติเน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง โดยหลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมและผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว

ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และผลการตรวจ ATK ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน *

ดูกำหนดการกิจกรรมเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/3OJJ65n

สามารถติดต่อสอบถามที่ 062-529-6926
ขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกท่าน