ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยสู่สันติภาพโลก ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพฯ ชิงรางวัลศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปะ วัฒนธรรม ณ ประเทศเยอรมันนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรป พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท นำเสนอผลงานผ่านการแข่งขันในหัวข้อ Youth Ambassador for Peace of Mankind “ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ยอมรับความแตกต่างพบสันติสุขจากภายในสู่สันติสุขอันยั่งยืน

โดยนำเสนอผลงานใน 3 รูปแบบ ได้แก่

  1. Presentation (การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ) – ประเภทเดี่ยว : สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4
  2. Short Film – ประเภทเดี่ยวและทีม : สำหรับระดับอาชีวศึกษา
  3. Drawing – ประเภทเดี่ยว : สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะการประกวดยุวทูตสันติภาพฯ

  • อันดับที่ 1 (3 รางวัล) และ รางวัลขวัญใจมหาชน (รวม 1 รางวัล) จะได้เดินทาง เพื่อเรียนรู้สันติภาพ ณ ประเทศเยอรมันนี พร้อมรับโล่ประกาศ เกียรติคุณ และทุนการศึกษา 20,000 บาท
  • อันดับที่ 2 จะได้รับโล่ฯ และทุนการศึกษา 15,000 บาท (รวม 3 รางวัล)
  • อันดับที่ 3 จะได้รับโล่ฯ และทุนการศึกษา 10,000 บาท (รวม 3 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 5,000 บาท (รวม 6 รางวัล)
  • ผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง 270 คนจะได้รับการเสริมทักษะด้าน NFT ด้วยผู้ชำนาญการฟรี

เยาวชนผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3PPR6U3

และติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่เพจโครงการสันติภาพ https://www.facebook.com/peaceproject.thailand/